Certificering

Ingeschreven bij het CRKBO

Sense aandachttraining is ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en daarmee erkend als instelling voor kort beroepsonderwijs. Het beroepsonderwijs dat Sense aandachttraining aanbiedt, is vrijgesteld van BTW.

Registraties trainers en coaches:

Rommy Hutting

  •  Trainer MBSR categorie lid 1
  • Aangesloten bij de beroepsvereniging VMBN (Vereniging voor mindfulbases trainers in Nederland en Vlaanderen)
  • NVPA (Beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten)
  • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

Johan Tinge

  • Ingeschreven in het BIG-register Gezondheidszorgpsycholoog
  • Ingeschreven als NIP-psycholoog.

Brian Ostafin

  • Ph. D. Clinical Psychology