Trainer mindfulness

Opleiding tot Trainer in MBSR/MBCT

Wil je opgeleid worden tot trainer in MBSR/MBCT? Dat kan! Bij het Instituut voor Mindfulness (IvM)

Het Instituut voor Mindfulness staat sinds 2005 bekend als een gerenommeerd opleidingsinstituut met docenten van naam en faam. Gebaseerd op de inzichten en het protocol van Jon Kabat-Zinn biedt het IvM een kwalitatief hoogwaardig opleidingsprogramma dat deelnemers stap voor stap opleidt én inspireert tot het onderrichten van het achtweekse MBSR/ MBCT programma.

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

MBSR, ook wel genoemd: Stressreductie door Aandachttraining, is in 1979 ontwikkeld door de bekende Amerikaanse microbioloog Jon Kabat-Zinn. MBSR is een achtweeks programma voor mensen met lichamelijke en psychologische klachten zoals stress, pijn of piekeren. Zij worden gemotiveerd tot het ontwikkelen van mindfulness, oftewel opmerkzaamheid. Deelnemers aan een MBSR-cursus trainen kort gezegd hun aandacht, en oefenen in het aandachtig aanwezig zijn bij dit moment, zonder oordelen.

MBSR wint als behandelmethode steeds meer terrein. In de Verenigde Staten en in Europa wordt MBSR aangeboden in ziekenhuizen en gezondheidscentra. Niet voor niets. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers aan MBSR significant minder lichamelijke en psychologische klachten ervaren, effectiever leren omgaan met stresssituaties, zich beter kunnen ontspannen en een grotere kwaliteit van leven rapporteren.

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

MBCT, ook wel genoemd: Aandachtgerichte Cognitieve Therapie, is een programma dat gebaseerd is op MBSR, maar dat is toegespitst op patiënten met depressie. In dit programma worden elementen uit de MBSR gecombineerd met inzichten en oefeningen uit de cognitieve gedragstherapie. Internationaal is er veel belangstelling voor MBCT, vooral onder cognitief gedragstherapeuten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het volgen van een cursus MBCT de kans op terugval in een depressie aanzienlijk vermindert.

Programma

De opleiding tot trainer in MBSR/MBCT bestaat uit negen workshops van twee dagen of drie dagen, verspreid over een periode van ca. achttien maanden. Tijdens de training oefen je iedere dag thuis als deelnemer. Ook wordt er gewerkt en overlegd in intervisiegroepen.

MBSR vormt de basis van de opleiding; overeenkomsten en verschillen met MBCT worden expliciet belicht. Aan het eind van de opleiding zijn deelnemers voldoende toegerust om zelf een MBSR/MBCT cursus op te zetten en te begeleiden. Zij ontvangen dan een IvM-certificaat.

De thema’s

Deelnemers verdiepen zich in de theorie en praktijk van MBSR en MBCT. Belangrijke mindfulness-oefeningen zoals bodyscan, yoga en zitmeditatie worden geïnstrueerd en geoefend. Deelnemers ontwikkelen hun vaardigheden in het begeleiden van de verschillende onderdelen van MBSR/MBCT, inclusief de inquiry, de verdiepende dialoog. Ook is er aandacht voor vragen als: Hoe geef je les in mindfulness-meditatie? Hoe ga je om met vragen en problemen van deelnemers? Thema’s als lichaamswerk, emoties, communicatie en contact komen expliciet aan bod. Ook de rol van de trainer krijgt veel aandacht: Hoe zorgt een trainer voor zichzelf? Hoe verhoud je je als trainer tot je cursisten?

Deelnemers worden door het IvM ondersteund in het maken van hun eigen draaiboek, werkboek en CD’s met bodyscan, yoga en zitmeditatie. In de tweede helft van de opleiding begeleidt iedere deelnemer onder supervisie van één van de docenten een zelf georganiseerde MBSR/MBCT cursus.

Docenten

Het IvM werkt voornamelijk met docenten van het eerste uur. De docenten hebben ruime ervaring in het werken met MBSR en MBCT. Ze zijn hierin opgeleid in de Verenigde Staten, Wales, Canada of Duitsland. Essentieel voor de docenten is dat zij allemaal onderricht geven vanuit hun eigen meditatiebeoefening en -ervaring. De docenten zijn: Joke Hellemans, Ingrid van den Hout, Frits Koster, Aukje Rood en Johan Tinge.

Voorwaarden voor deelname

  • Afgeronde studie of beroepsopleiding (universitair of HBO). Werkzaam in de gezondheidszorg, het onderwijs, of werkzaam als coach, adviseur of trainer.
  • Minimaal anderhalf jaar meditatie ervaring in Zen, Vipassana, Shambala, Dzogchen of MBSR/MBCT. Regelmatig
beoefenen van zitmeditatie.
  • Deelname aan één retraite van minimaal zeven volle aaneengesloten dagen in de afgelopen vier jaar.
  • Deelname aan het achtweekse programma MBSR of MBCT.
  • Literatuur: ‘Handboek Meditatief Ontspannen’ van Jon Kabat-Zinn.

Meer informatie

Voor meer informatie over de opleiding, de docenten, het curriculum, kosten, data, een aanmeldingsformulier kun je contact opnemen met het IvM.

Waarom Sense?

  • Al meer dan 2500 deelnemers gingen u voor

  • Al meer dan 14 jaar een begrip in de regio

  • Aangesloten als gecertificeerd Zorgverlener bij Zorgverzekeraars

  • Werken samen met Artsen, Psychologen

  • Onze trainers zijn zeer ervaren en alle categorie 1 lid van de VMBN

Inschrijven training

Uw naam (*)

Uw email (*)

Telefoonnummer (*)

Adres, postcode en woonplaats (*)

Selecteer training (*)

Vul hieronder de datum in die bij jouw training past.

Op welk dagdeel?

Ik ga akkoord met de privacy verklaring.