Herkomst

Ontstaan van aandachttraining

Aandachttraining is ontwikkeld door Dr. Jon Kabat-Zinn van de universiteit van Massachusetts, Worcester, VS. Hij werkte in het ziekenhuis en daar zag hij dat er behoefte was aan een methode waarmee mensen die medisch gezien zijn uitbehandeld, toch zelf iets aan hun gezondheid kunnen doen.

Kabat-Zinn ontwikkelde een programma onder de naam ‘Mindfulness Based Stress Reduction’ (MBSR). Na een eerste experiment bleken de resultaten zo verrassend te zijn, dat het programma standaard werd toegepast. In 1979 opende de Stress Reduction Clinic haar deuren. Begin jaren negentig veranderde de naam in Center voor Mindfulness.

Behoefte eigen gezondheid te beïnvloeden

In de loop van de tijd hebben tienduizenden mensen baat gehad bij de cursus. Het progamma wordt inmiddels in ziekenhuizen, zorginstellingen, gevangenissen, op scholen en in de sport gebruikt. Er Is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van aandachttraining bij mensen met pijn, angst, fybromyalgie, psoriasis, depressie en kanker.

Kabat-Zinn ging bij het ontwikkelen van het MBSR-programma uit van zijn kennis van biomedisch onderzoek. Deze kennis vulde hij aan met inzichten uit bewustzijnsdisciplines en uit de volwassen-educatie. Zijn grote verdienste ligt in het vertalen van deze kennis en inzichten in oefeningen die de westerse mens kan toepassen.

Inmiddels is Kabat-Zinn opgevolgd door Saki Santorelli. Santorelli richt zich op het opleiden van aankomende artsen en andere zorgverleners, om zo de ontwikkeling van hun vaardigheden van zelfreflectie en zelfkennis te versterken en hen te leren hoe ze een betere kwaliteit van aandacht kunnen hebben voor hun patiënten.

Website Center for Mindfulness in Massachusetts